keresés


Akadálymentes számla igénylésével kapcsolatos tudnivalók:

Az egységes közszolgáltatási számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény 10/A. §-ban szabályozott akadálymentes számlaképre vonatkozó előírás 2015. augusztus 1-jén lép hatályba.

„10/A. §. (1) A fogyatékos személy (e § alkalmazásában a továbbiakban: fogyasztó) írásbeli kérelmére az eredeti számla mellett a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató a fogyasztó választása alapján köteles

a)      Braille-írással nyomtatott,
b)      akadálymentes formátumú elektronikus vagy
c)      könnyen érthető elektronikus

számlát (a továbbiakban: akadálymentes számla) – az eredeti számlával azonos adattartalommal – kiállítani és a fogyasztó számára az eredeti számlával egyidejűleg továbbítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemben fel kell tüntetni, hogy a kérelem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulásának minősül a fogyasztó – az akadálymentes számla elkészítéséhez szükséges – adatainak kezeléséhez.

(3) A számlaképre vonatkozóan e törvényben meghatározott formai előírások mellőzhetőek az akadálymentes számla kiállítása során.

(4) E § alkalmazásában fogyatékos személy az, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy.

14. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az akadálymentes számla kibocsátásának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.

A számlakép törvény vonatkozó rendelkezése alapján az akadálymentes távhőszolgáltatási számla írásban igényelhető a mellékelt formanyomtatványon, ügyfélszolgálatunkon személyesen, illetve honlapunkról letöltve a jogosultság igazolása mellett.


Kérelem Akadálymentes számla


Online kapcsolatfelvétel
Elérhetőség
Salgó Vagyon
Cím: 3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1.
Tel.: +36-32-700-108, +36-32-700-109
        Telefonközpont menürendszer
Vagyonkezelés
Cím: 3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1.
Tel.: +36-32-700-108, +36-32-700-109
Hőszolgáltatás
Cím: 3100 Salgótarján, Salgó út 52.
 • Ügyelet, hibabejelentés:
  Tel.: +36-32-520-222, +36-20-669-7647
 • Ügyfélszolgálati iroda:
  Salgótarján, Munkásotthon tér 1.
  Tel.: +36-32-511-166
  +36-20-669-7639
 • Számlázási csoport:
  Tel.: +36-32-700-108, Mellék: 461
  +36-20-350-5610
 • Követeléskezelési csoport
  Tel.: +36-32-700-108, Mellék: 840
  +36-20-426-6436
 • Fogyasztóvédelmi referens
  Tel.: +36-32-700-108, Mellék: 210
Bankszámlaszámaink
Számlakiegyenlítés, ügyintézési díj:
  OTP Bank Nyrt.: 11741000-20171773
Óvadék:
  OTP Bank Nyrt.: 11741000-20176125
közadat
Kapcsolódó dokumentumok
SALGÓ VAGYON KFT. H-3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1. Tel.: +36 (32) 700-108