keresés


Díjszámítás módja


Salgótarjánban valamennyi lakóépületi és közületi hőközpont hőmennyiségmérővel ellátott, így a távhődíjak számlázása mért fogyasztás alapján történik. A távhőszolgáltatási díj alapdíjból és hődíjból áll, melynek mértékét a 27/2006.(IX.14.) számú Önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza (lásd. Aktuális díjak menüpont)

Az alapdíj a távhő vételezési lehetőség megteremtésének költség-egysége (Ft/MW/év, vagy Ft/légm3/év). Az alapdíj éves díj, amelyet 12 egyenlő részletben, havonta fizet a fogyasztó.

A hődíj, a fogyasztói hőközpontokban megmért távhő mennyiségért fizetendő díj egységára (Ft/GJ), amelyet a mindenkori gázárnak a távhőrendszer hatásfokával korrigált értéke határoz meg. A hőközpontokban megmért hőenergia fűtésre és melegvíz termelésre osztható. A melegvíz termelés hődíja (Ft/vízm3) egy köbméter víz átlagosan 50 °C-al való felmelegítéséhez felhasznált hőenergia költségét jelenti, de nem tartalmazza a felhasznált hálózati hidegvíz költségét. A melegvíz termelésre felhasznált hődíjra havonta előleget kell fizetni: a vízmérő órával ellátott fogyasztók esetén a leolvasott fogyasztás alapján, mellékmérővel nem rendelkező lakások esetén a lakás fűtött alapterületétől függően, átalány fogyasztás alapján.

Elszámolási módok:

A távhőszolgáltató a várható fűtési hődíj költségeket figyelembe véve, havonta hődíj előlegszámla kibocsátására jogosult, aminek elszámolása:

 • lakossági és átalány alapdíjas egyéb fogyasztóval - évente egyszer, légm3 alapján történő elszámolás esetén a leolvasást követő 90 napon belül, költségmegosztók alapján történő elszámolás esetén a felosztás átvételét követő 30 napon belül történik meg. A tényleges fogyasztás költségei ismeretében, a befizetett előleg figyelembe vételével az elszámolási különbözeteket a szolgáltató visszafizeti, vagy beszedi.
 • a teljesítmény alapdíjas egyéb fogyasztóval a pénzügyi elszámolás havonta történik, a tárgyhót követő hónap előlegszámlájának kibocsátásával egyidejűleg.

Fizetési módozatok:

Átutalás, lakossági fogyasztó esetén GIRO beszedés vagy csekk. (A számladíj és hátralék az Ügyfélszolgálati Irodában is kiegyenlíthető. )

A távhőszolgáltatás díjképzésének folyamata

A távhőszolgáltatási díj mértékét és a hatósági ár szerkezetét az energiapolitikáért felelős miniszter rendeletben határozza meg.

Társaságunk díjkalkulációs alapelvei

A jelenlegi díjrendszer kéttarifás (alapdíj+hődíj), amelyen belül a hődíjképzés alapelve a meghatározó:

A hődíj általános esetben ne tartalmazzon nyereségelemet

Ennek indoka a következő:

 • a szolgáltató ne legyen érdekelt abban, hogy minél több hőt értékesítsen,
 • a hőértékesítés csak annyi legyen amennyivel a fogyasztói igények az elvárásoknak megfelelő minőségi szinten kielégíthetők,
 • a lakossági hődíj megtakarításokban a szolgáltató nem válik ellenérdekelté, alacsonyabb hődíjköltségek mellett a fizetési fegyelem is javul, a szolgáltatás versenyképe-sebbé válik más fűtési módozatokkal (elsősorban az egyedi gázfűtéssel) szemben.
 • A hődíj csak akkor és csakis korlátozott (indokolt) mértékben tartalmazhat nyereségelemet, ha az energia racionalizációs beruházás megtérülésének az az alapfeltétele, hogy a beruházásnak az energia megtakarítás révén elérhető hatásfokjavulásból kell megtérülnie.

Díjképzési alapelveink:

 • a fogyasztók által megfizetett alapdíjakból kell a cég hődíj-költségén kívüli összes alaptevé-kenységi működési költségnek megtérülnie,
 • a társaságnak az önkormányzati hozzájárulással indított középtávú fejlesztési programja lehető-séget nyújtott arra, hogy a fejlesztés tőkeköltségei ne jelenjenek meg az alapdíjban árnövelő tényezőként. Ezért jelenleg az alaptevékenység null-szaldós, tehát nem tartalmaz nyereséget.
 • a lakossági és a közületi alapdíjban jelenleg fennálló keresztfinanszírozást, a lakossági teher-viselés mértékének figyelembevételével csak fokozatosan lehet megszüntetni.
 • a működésünkhöz szükséges nyereséget a villamos energiatermelés üzleti hasznából biztosítjuk.

A díjelemek konkrét meghatározása:

Hődíj: A társaság mindenkori hődíját az alábbiak szerint számítjuk:

Hődíj (Ft/GJ) =
A hőszolgáltató által előállított hő tüzelőanyag költsége

A távhőrendszer eredő (átlagos) hatásfoka

Az előállított hő tüzelőanyag költségét a vásárolt földgázhoz kapcsolódó összes költség, valamint a biztonsági tartalék célját szolgáló PB gáz és annak szállítási, tárolási költségei együttesen határozzák meg.

A távhőrendszer eredő (átlagos) hatásfokát az 1 év alatt eltüzelt fűtőanyag hőmennyiségéből és a fogyasztók felé értékesített hőmennyiségből határozzuk meg:

η =
Értékesített hőmennyiség (GJ)

Vásárolt tüzelőanyag hőmennyisége (GJ)

A háztartási melegvízfogyasztás hődíj-előlegét átalánydíjként számlázzuk, Ft/m3 áron.


Online kapcsolatfelvétel
Elérhetőség
Salgó Vagyon
Cím: 3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1.
Tel.: +36-32-700-108, +36-32-700-109
        Telefonközpont menürendszer
Vagyonkezelés
Cím: 3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1.
Tel.: +36-32-700-108, +36-32-700-109
Hőszolgáltatás
Cím: 3100 Salgótarján, Salgó út 52.
 • Ügyelet, hibabejelentés:
  Tel.: +36-32-520-222, +36-20-669-7647
 • Ügyfélszolgálati iroda:
  Salgótarján, Munkásotthon tér 1.
  Tel.: +36-32-511-166
  +36-20-669-7639
 • Számlázási csoport:
  Tel.: +36-32-700-108, Mellék: 461
  +36-20-350-5610
 • Követeléskezelési csoport
  Tel.: +36-32-700-108, Mellék: 840
  +36-20-426-6436
 • Fogyasztóvédelmi referens
  Tel.: +36-32-700-108, Mellék: 210
Bankszámlaszámaink
Számlakiegyenlítés, ügyintézési díj:
  OTP Bank Nyrt.: 11741000-20171773
Óvadék:
  OTP Bank Nyrt.: 11741000-20176125
közadat
SALGÓ VAGYON KFT. H-3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1. Tel.: +36 (32) 700-108