Az összes cookie elutasítása!
Az összes cookie engedélyezése!
keresés


Gy.I.K.

Díjszámítás
Mit jelent a mérés szerinti elszámolás?
Bővebben

Mit jelent a mérés szerinti elszámolás?

A mérés szerinti elszámolás azt jelenti, hogy az épület fűtési költségei mindig az igénybevétel szerintiek. A távhőszolgáltatásról szóló törvény értelmében minden távfűtött épületet mérés szerinti kell elszámolni. Az ehhez szükséges hőmennyiségmérőket a szolgáltatónak kell biztosítania.

Vissza
Miért kell alapdíjat is fizetni?
Bővebben

Miért kell alapdíjat is fizetni?

A távhőszolgáltatók általában, itthon és külföldön egyaránt, a kéttarifás rendszert alkalmazzá. A távfűtés kéttarifás díjában az alapdíj a szolgáltatáshoz szükséges infrastruktúra fenntartási költségeit fedezi - ez a független a hőfelhasználás mértékétől. A második tarifa a hődíj, ami a szolgáltató hőtermelési, hővársárlási költségeire nyújt fedezetet. Az alapdíj költség a fogyasztó által lekötött hőteljesítménytől, a hőköltség a felhasznált hő mennyiségétől függ. Az egytarifás díj alkalmazása a szolgáltató részére rendkívül kockázatos, mert nem ad garanciát költségei megtérülésére.

Vissza
Mi határozza meg a hőenergia árát?
Bővebben

Mi határozza meg a hőenergia árát?

A hőenergia árát az előállítás energiaköltsége és a fogyasztás helyére való eljuttatás (hőszállítás csővezetéken és a hőközpontban való energiaátalakítás) költsége határozza meg. A lakosság részére szolgáltatott hő ára hatósági ár, amelyet az árhatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási hivatal javaslatának figyelembe vételével az illetékes miniszter állapít meg.

Vissza
Hol mérik a lakóépület hőfogyasztását, ki ellenőrizheti?
Bővebben

Hol mérik a lakóépület hőfogyasztását, ki ellenőrizheti?

A távhő törvény értelmében az épület hőfelhasználását hőközpontonként kell mérni, tehát a hőmennyiségmérők az épület hőközpontjában találhatók. A mérő ellenőrzésére a fogyasztói közösség képviselője a jogosult. A mérő által mért adatok kifogásolása esetén a lakóközösség képviselője írásban mérésügyi felülvizsgálatot kérhet.

Vissza
Hogyan történik a költségmegosztás?
Bővebben

Hogyan történik a költségmegosztás?

Az épület hőköltségeinek szétosztásában a lakóknak kell megállapodniuk. A költség-megosztás történhet a lakásméret szerint (légköbméteres elszámolás) vagy a fűtőtestekre szerelhető költségmegosztó készülékek segítségével. A lakásméret szerinti elosztásnál az azonos méretű lakásokat abban az esetben is azonos költség terheli, ha hőfogyasztásuk lényegesen különbözik. Ez nem ösztönöz megfelelően a takarékosságra. Ezzel szemben költségmegosztók alkalmazása lehetővé teszi a lakások fogyasztásához igazodó díjfizetést, s ezzel a takarékoskodást is.

További információk a költségmegosztók működéséről.

Vissza
A fűtési energiát miért nem lakásonként mérik?
Bővebben

A fűtési energiát miért nem lakásonként mérik?

A szokványos kialakítású központi fűtési rendszerek esetén a felhasznált hőmennyiség csak egy központi helyen (hőközpont) mérhető meg. Az iparosított technológiával épült épületek fűtési hálózata függőleges elosztású, így a lakásonkénti hőmennyiségmérésre csak a meglévő rendszer jelentős átalakítása után kerülhet sor. Új alapvezeték kiépítése után lakásonként, külön fűtési rendszert kell kialakítani. Az ilyen átalakítás kivitelezési költsége meglehetősen magas. Egyszerűbb, takarékosabb megoldás a költségmegosztók alkalmazása.

Vissza
Technikai kérdések
Ha termosztatikus radiátorszelepeket építünk be, emelkedik-e a lakásban a hőmérséklet?
Bővebben

Ha termosztatikus radiátorszelepeket építünk be, emelkedik-e a lakásban a hőmérséklet?

A jó termosztatikus szelep olyan korszerű eszköz, ami megbízhatóan, tartósan, csöpögés mentesen, könnyen kezelhetően látja el a szelep funkcióit (nyit, zár), ezenkívül a beállított hőmérsékletet önműködően tarja. Természetesen a termosztatikus radiátorszelep nem alkal-mas arra, hogy a helyiség maximális hőmérsékletén emeljen. A termosztatikus szelepeken található skálához általában hozzárendelnek egy helyiséghőmérsékletet, de ez nyilván csak akkor biztosítható, ha ennek az egyéb feltételei is adottak (megfelelő fűtőtest felület, megfelelő víztömegáram, megfelelő fűtővíz hőmérséklet, megfelelő állapotú határoló szerkezetek). Összefoglalva, a termosztatikus radiátorszelep beépítése önmagában nem emeli meg a lakásban a levegő hőmérsékletet, de nem is ez a funkciója.

Vissza
Ki a radiátor és az épületben lévő csővezetékek tulajdonosa?
Bővebben

Ki a radiátor és az épületben lévő csővezetékek tulajdonosa?

Általában a lakóközösség osztatlan közös tulajdonát képezi. Ezért az épületen belüli rendszer (csővezetékek, radiátorok) üzemeltetése, karbantartása, javítása, felújítása a tulajdonosok feladata és költsége. A társasházi, vagy szövetkezeti alapító okirat tartalmazza a fűtési rendszer elemeinek a tulajdonviszonyát.

Vissza
Miért érdemes korszerűsíteni a fogyasztói berendezéseket?
Bővebben

Miért érdemes korszerűsíteni a fogyasztói berendezéseket?

Ha a fogyasztói berendezések rosszul szabályozhatók, érdemes korszerűsíteni azokat. Ennek keretében meg kell teremteni a lakások fűtésének egyedi szabályozhatóságát, lehetőleg termosztatikus radiátorszelepekkel. Ha a korszerűsítéssel együtt alkalmazunk költség-megosztási rendszert, akkor megteremtődnek a lakásonkénti gazdálkodás és takarékoskodás feltételei is.

Vissza
Mit kell tenni, ha ki akarom cserélni a radiátorokat?
Bővebben

Mit kell tenni, ha ki akarom cserélni a radiátorokat?

A fűtőtest része a fűtési rendszernek és az abba való szakszerűtlen beavatkozás, más fogyasztónak (esetleg a ház más részén) fűtési hibát, szélsőséges esetben fűtési elégtelenséget okozhat. Nem mindegy, hogy milyen anyagú (acéllemez, alumínium) fűtőtestet vesznek és az sem, hogy a beépítendő radiátor hőteljesítménye mekkora. A fűtőtestcserét a lakóközösség képviselőjének és a távhőszolgáltatónak kell bejelenteni. Mindkét helyről engedélyt kell kérni a cseréhez. Célszerű épületgépész szakembert felkérni a közreműködésre, aki ki tudja választani az adott típusú radiátorok közül a korábbival megegyező teljesítményűt. Az egyszerű cserénél jelentősebb átalakításról tervet kell készíttetni és azt a szolgáltatónak jóváhagyásra be kell nyújtani.

Vissza
Mitől függ a központi fűtéses lakásban, hogy milyen a kialakítandó levegőhőmérséklet?
Bővebben

Mitől függ a központi fűtéses lakásban, hogy milyen a kialakítandó levegőhőmérséklet?

Állandósult állapotban - nem hirtelen időjárás változás esetén - a lakásban kialakult levegőhőmérsékletet a lakással közölt hő és a lakás hővesztesége befolyásolja lapvetően. A lakásban a hőközlést a hőleadó felületek (fűtőtestek) biztosítják. A hőközlés nagyságának három fő meghatározó tényezője van: a fűtőfelület mérete, a fűtővíz hőmérséklete, a fűtővíz mennyisége. Mindhárom tényezőt a fűtési rendszer tervezője határozta meg, a létesítés idejében érvényben lévő előírások alapján. A hőveszteséget az épület külső határoló szerkezeteinek (falaknak, ablakoknak) az állapota, hőszigetelő képessége és levegőáteresztő képessége valamint a határoló felületek mérete (másképpen kifejezve a lakás épületen belüli elhelyezkedése) határozza meg.

Vissza
Díjfizetés
Hogyan igényelhető lakossági állami támogatás tavhődíj fizetésére?
Bővebben

Hogyan igényelhető lakossági állami támogatás tavhődíj fizetésére?

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás igényelhető a Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala földszinti ügyfélszolgálatán. ügyfélfogadási rend:


Hétfő: 8:00 – 12:00
Szerda: 12:00 – 16:00
Péntek: 8:00-12:00 óra

Vissza
Online kapcsolatfelvétel
Elérhetőség
Salgó Vagyon
Cím: 3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1.
Tel.: +36-32-700-108, +36-32-700-109
        Telefonközpont menürendszer
Vagyonkezelés
Cím: 3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1.
Tel.: +36-32-700-108, +36-32-700-109
Hőszolgáltatás
Cím: 3100 Salgótarján, Salgó út 52.
 • Ügyelet, hibabejelentés:
  Tel.: +36-32-520-222, +36-20-669-7647
 • Ügyfélszolgálati iroda:
  Salgótarján, Munkásotthon tér 1.
  Tel.: +36-32-511-166
  +36-20-669-7639
 • Számlázási csoport:
  Tel.: +36-32-700-108, Mellék: 461
  +36-20-350-5610
 • Követeléskezelési csoport
  Tel.: +36-32-700-108, Mellék: 840
  +36-20-426-6436
 • Fogyasztóvédelmi referens
  Tel.: +36-32-700-108, Mellék: 210
Bankszámlaszámaink
Számlakiegyenlítés, ügyintézési díj:
  OTP Bank Nyrt.: 11741000-20171773
Óvadék:
  OTP Bank Nyrt.: 11741000-20176125
közadat
SALGÓ VAGYON KFT. H-3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1. Tel.: +36 (32) 700-108