Az összes cookie elutasítása!
Az összes cookie engedélyezése!
keresés


A SALGÓ VAGYON KFT. VÁLLALATI POLITIKÁJA

(minőség-, környezetközpontú- és energiagazdálkodási politika)

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Salgó Vagyon Kft. létrehozásával, meghatározta azokat a feladatokat, és elvárásokat, amelyeket a vállalattal szemben, mint alapító támaszt.

A vállalat feladata:

Önkormányzati, illetve saját tulajdonban lévő ingatlanok és az ipari park kezelése, forgalmazása, fejlesztése, üzemeltetése, valamint e területeken felmerülő műszaki hibák javítása, megelőző karbantartások elvégzése; távhőszolgáltatás, illetve az előzőekben felsorolt tevékenységekhez kapcsolódó pénzügyi folyamatok végrehajtása.

A Salgó Vagyon Kft. üzletpolitikájában vállalt alapértékek:

• legfontosabb érték az ember, az elhivatott, céljait megtaláló munkavállaló

• elfogadjuk, hogy a változás az élet természetes része, szükséges a gyors reakció a külső – belső környezet változásaira

• rendszerszemlélet, minden folyamatot megtervezünk, ellenőrzésünk alatt tartjuk, vállalatirányítási és minőségirányítási eszközökkel

• etika, tisztességes üzleti magatartást tanúsítunk, a törvényeket, szabályokat betartjuk, a szerződéses fegyelem evidencia számunkra, mind az alapító, mind a megrendelő vonatkozásában

• önbecsülés, képesek vagyunk másoktól magunkat megkülönböztetni, büszkék vagyunk értékeinkre, eredményeinkre, színeinkre, jelképeinkre

 

Meghatározó irányelvek, a feladat végrehajtása tekintetében:

• Hatékonyság

• Fenntarthatóság

• Környezettudatosság

• Méltányosság

• Megbízhatóság

• Együttműködés

• Ellenőrzés

• Információs rendszer fejlesztése és hatékonyságának növelése.

 

A vállalat vezetése a fenti feladatok és irányelvek figyelembevételével, a munkatársak egyetértő támogatásával és a célok érvényesülésének teljes körű képviseletével fogalmazta meg a küldetését:

„Őrizni és gyarapítani a város vagyonát, magas színvonalú szolgáltatással megszerezni és megőrizni megrendelőink és a városlakók megbecsülését!”

A küldetés teljesítése akkor lehet sikeres, ha céljaink elérése érdekében, a minőségre, környezettudatosságra, valamint az energiahatékony gazdálkodásra való törekvés meghatározó elemként jelenik meg - amelyet a Salgó Vagyon Kft. vállalati politikájában fogalmaz meg.

 

Vállalatunknál a minőségi munkára és környezettudatosságra és energiagazdálkodásra való törekvés, az alábbiak szerint valósul meg:

• Hatékony minőség-, környezetközpontú- és energiagazdálkodási irányítási rendszert működtetünk.

• Megtervezzük, és dokumentált módon ellenőrzésünk alatt tartjuk a vállalat minden folyamatát. Elvégezzük a hibák kijavítását, statisztikai módszerekkel elemezzük a nem megfelelőségek okait.

• Biztosítjuk a dolgozók folyamatos oktatását, szakmai felkészültségét.

• Munkaköri leírásokban rögzítjük a dolgozók hatáskörét, felelősségét. Minden alkalmazott felelősséggel tartozik a minőségi-, környezettudatos és hatékony energiagazdaságos munkavégzésért, munkájukat a vezetés rendszeresen értékeli.

• Az ügyfelekkel való kapcsolattartás során, elvárjuk a gyors, pontos, szakszerű ügyintézést, az udvarias és segítőkész, mindenre kiterjedő tájékoztatást. Elvárásunk, hogy vevő- és ügyfélszolgálati munkatársaink szakmailag felkészültek, az aktuális jogszabályi és egyéb előírásokat, követelményeket ismerő és alkalmazni tudó munkatársak legyenek.

• Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az alapítóval, a megbízóinkkal, vevőkkel, külső szolgáltatóinkkal való kapcsolattartás, korrekt, megbízható alapokon működjön.

• Előtérbe helyezzük az energiahatékony termékek és szolgáltatások beszerzését és az energiateljesítmény fejlesztésére irányuló kivitelezési módokat.

• Törekszünk versenyképességünk megerősítésre és a szolgáltatási tevékenységünkkel kapcsolatos műszaki, biztonságtechnikai, munka-, tűz- és környezetvédelmi és energiagazdálkodási követelményeknek és elvárásoknak való megfelelésre.

• Törekszünk a jogi- és egyéb követelmények betartására, betartatására.

• Szolgáltatási tevékenységekben - a gazdaságilag elérhető a lehetőségeinkhez képest legmagasabb szintű technológiák alkalmazásával - csökkentjük a környezetre káros felhasználásokat és kibocsátásokat, folyamatosan fejlesztjük az energiateljesítményünk hatékonyságát.

• Nagy hangsúlyt fektetünk a környezeti károk, valamint váratlan események megelőzésére, a veszélyforrások csökkentésére. Folyamatosan figyeljük és értékeljük a Salgó Vagyon Kft. által okozott környezetterhelést - gépeink üzemanyag felhasználását, valamint a hulladéktermelést-, melyet folyamatos javítással törekszünk csökkenteni.

• Évenként meghatározott minőség-, környezet- és energiagazdálkodási irányítási célkitűzésekben reagálunk a piaci – gazdasági környezet változásaira, keressük azokat a megoldásokat, amelyek a szakadatlan fejlődés irányába mutatnak.

• A rendszer fenntartása, elkötelezettséget kíván a vállalat minden vezetőjétől, beosztott dolgozójától. Elvárja a küldetés elfogadását, a nyilvánossággal való ismertetését magas szintű erkölcsi, morális hozzáállást és empátiát a városlakókkal - mint ügyfelekkel - és más gazdasági szereplőkkel szemben.

• A Vállalati politikánk nyilvános, az érdekelt felek számára hozzáférhetővé tesszük.

 

Salgótarján 2019.05.31.

Méhes András

ügyvezető Igazgató

 


Online kapcsolatfelvétel
Elérhetőség
Salgó Vagyon
Cím: 3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1.
Tel.: +36-32-700-108, +36-32-700-109
        Telefonközpont menürendszer
Vagyonkezelés
Cím: 3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1.
Tel.: +36-32-700-108, +36-32-700-109
Hőszolgáltatás
Cím: 3100 Salgótarján, Salgó út 52.
 • Ügyelet, hibabejelentés:
  Tel.: +36-32-520-222, +36-20-669-7647
 • Ügyfélszolgálati iroda:
  Salgótarján, Munkásotthon tér 1.
  Tel.: +36-32-511-166
  +36-20-669-7639
 • Számlázási csoport:
  Tel.: +36-32-700-108, Mellék: 461
  +36-20-350-5610
 • Követeléskezelési csoport
  Tel.: +36-32-700-108, Mellék: 840
  +36-20-426-6436
 • Fogyasztóvédelmi referens
  Tel.: +36-32-700-108, Mellék: 210
Bankszámlaszámaink
Számlakiegyenlítés, ügyintézési díj:
  OTP Bank Nyrt.: 11741000-20171773
Óvadék:
  OTP Bank Nyrt.: 11741000-20176125
közadat
SALGÓ VAGYON KFT. H-3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1. Tel.: +36 (32) 700-108