Az összes cookie elutasítása!
Az összes cookie engedélyezése!
keresés


A Salgó Vagyon Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy működése a jogszabályoknak, a Társaság által meghatározott céloknak, alapelveknek és értékeknek megfeleljen.

Szervezeti integritást sértő eseménynek azokat tartjuk, amelyek a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a Társaság által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és alapelveknek megfelelő működéstől eltérnek.

Társaságunk a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben, és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm.rendeletben foglaltakra tekintettel a működése során felmerülő szervezeti integritást sértő események kezelésére bejelentőrendszert hozott létre. A bejelentőrendszer lehetőséget biztosít a Salgó Vagyon Kft. etikai alapelveit sértő szabályok megszegése miatti visszaélések bejelentésére (kivéve azokat az eseményeket, amelyek valamely hatóság hatáskörébe és illetékességébe tartoznak).

A rendszeren keresztül bejelentést tehetnek: a Társaság alkalmazottai, a Társasággal szerződéses jogviszonyban állók, illetve mindazon természetes vagy jogi személyek, akiknek a bejelentéshez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható érdeke fűződik.

A bejelentést jóhiszeműen kell megtenni, ebben az esetben a bejelentő felelősségre nem vonható. A rosszhiszemű bejelentés jogi következményt vonhat maga után.

A bejelentőnek a bejelentés megtételekor meg kell adnia a nevét és elérhetőségét (vagylagosan lakcímét, postacímét, e-mail címét), jogi személy bejelentő esetén a bejelentő megnevezését, cégjegyzék, illetőleg nyilvántartási számát, képviselőjének, meghatalmazottjának nevét, szükség esetén csatolni kell a meghatalmazást. Ha a bejelentés anoním, a fenti adatokat nem tartalmazza, kizárólag megalapozott gyanú esetén van helye az eljárás lefolytatásának.

A bejelentésre lehetőség van

 • e-mailen az integritas@svagyon.hu címen,
 • szóban: személyesen az integritásfelelősnél, telefonon történt előzetes időpont egyeztetéssel; telefonszám: +36 32 521-340;
 • postai úton, levelezési cím: Salgó Vagyon Kft., 3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1., a borítékon szerepeljen, hogy “integritás”;

Minden bejelentést kivizsgálunk, és a vizsgálatot 30 napon belül lefolytatjuk. Amennyiben a vizsgálat körülményei indokolják, a határidő 8, kivételes esetben 30 nappal meghosszabbítható.

A bejelentésekkel kapcsolatos eljárásrendről Társaságunk integritási szabályzatában tájékozódhat, amelyet itt érhet el.

Etikai Kódex


Online kapcsolatfelvétel
Elérhetőség
Salgó Vagyon
Cím: 3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1.
Tel.: +36-32-700-108, +36-32-700-109
        Telefonközpont menürendszer
Vagyonkezelés
Cím: 3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1.
Tel.: +36-32-700-108, +36-32-700-109
Hőszolgáltatás
Cím: 3100 Salgótarján, Salgó út 52.
 • Ügyelet, hibabejelentés:
  Tel.: +36-32-520-222, +36-20-669-7647
 • Ügyfélszolgálati iroda:
  Salgótarján, Munkásotthon tér 1.
  Tel.: +36-32-511-166
  +36-20-669-7639
 • Számlázási csoport:
  Tel.: +36-32-700-108, Mellék: 461
  +36-20-350-5610
 • Követeléskezelési csoport
  Tel.: +36-32-700-108, Mellék: 840
  +36-20-426-6436
 • Fogyasztóvédelmi referens
  Tel.: +36-32-700-108, Mellék: 210
Bankszámlaszámaink
Számlakiegyenlítés, ügyintézési díj:
  OTP Bank Nyrt.: 11741000-20171773
Óvadék:
  OTP Bank Nyrt.: 11741000-20176125
közadat
SALGÓ VAGYON KFT. H-3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1. Tel.: +36 (32) 700-108